Vrouwe Justitia
Disclaimer
Uitsluiting aansprakelijkheid - Kopieerrecht
 
   
>Home
 
ZOEKEN
>Te huur
>Te koop
 
AANMELDEN
>Te huur
>Te koop
 
OVERIG
>Help
>Contact
>Statistiek
>Disclaimer
>Privacy
>Copyright
 

» OVER WERELDHUISJE.NL
Wereldhuisje.nl heeft als doel een databank op te zetten van advertenties van verhuurders en verkopers van vakantiehuisjes, vakantiewoningen enzovoorts, zodat bezoekers van Wereldhuisje.nl zich kunnen laten informeren en oriënteren over aanbiedingen op het gebied van vakantiehuizen en vakantiewoningen. Daarnaast is er op Wereldhuisje.nl ook andere informatie te vinden, gerelateerd aan vakantie en reizen. Wereldhuisje.nl is daarbij niet gebonden aan een belanghebbend bedrijf.
top Top
 
 
» DISCLAIMER - UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld.
Wereldhuisje.nl ontleent de informatie van de advertenties, over verhuur en verkoop van vakantiehuizen en vakantiewoningen, aan de aanbieders daarvan en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven informatie niet instaan noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de verificatie van de gegevens bij de aanbieders van vakantiehuizen en/of vakantiewoningen en Wereldhuisje.nl kan geen aansprakelijkheid accepteren voor schade die is ontstaan als gevolg hiervan, ook als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Wereldhuisje.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
top Top
 
 
» COPYRIGHT
Niets van deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door film- of fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wereldhuisje.nl.
top Top