Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen
Hoe? Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom?
 
   
>Home
 
ZOEKEN
>Te huur
>Te koop
 
AANMELDEN
>Te huur
>Te koop
 
OVERIG
>Help
>Contact
>Statistiek
>Disclaimer
>Privacy
>Copyright
 

 
» HOE KAN IK EEN VAKANTIEHUIS AANMELDEN?
Wereldhuisje.nl kan onder de gepaste landen- of regiorubriek een korte beschrijving met foto op van uw vakantiehuis met een link naar een al bestaande website van het vakantiehuis opnemen. Aanmelding is gratis tot en met 31 maart 2018 en zonder verdere verplichtingen. Als u meerdere vakantiehuizen heeft, geldt echter een maximum van 10 aanmeldingen, zowel per persoon, organisatie, emailadres als webdomein (TLD).
> Alle informatie over aanmelding van uw "Vakantiehuis te Huur".
> Alle informatie over aanmelding van uw "Vakantiehuis te Koop".
top Top
 
 
» HOE KAN IK EEN VAKANTIEHUIS AFMELDEN?
Als u niet langer wilt dat uw vakantiehuis bij Wereldhuisje.nl vermeld staat, stuur dan een email naar info@wereldhuisje.nl onder vermelding van:
  1. uw naam
  2. land en plaats van uw vakantiehuisje
  3. datum van beëindiging
  4. reden van beëindiging (optioneel)
Uw vakantiehuis wordt vanaf de beëindigingsdatum verwijderd bij Wereldhuisje.nl.
 
Voortijdige opzegging geeft geen recht op restitutie of verrekening van de resterende tijd tegen geldbedragen. Ook is het niet mogelijk om tegen het openstaande bedrag voor de resterende tijd een ander vakantiehuis te plaatsen bij Wereldhuisje.nl. Wel is het mogelijk dat dezelfde eigenaar hetzelfde vakantiehuis later opnieuw plaatst bij Wereldhuisje.nl voor de resterende tijd.
top Top
 
 
» HOE KAN IK EEN VAKANTIEHUIS BOEKEN?
Bij Wereldhuisje.nl kunt u gelijk boeken bij de eigenaar. Wereldhuisje.nl plaatst slechts de advertentie van de eigenaar van het vakantiehuis op Internet en verzorgd geen boekingen. De contactgegevens van de eigenaar staan vermeld bij de betreffende vakantiewoning.
top Top
 
 
» IS DE INFORMATIE VAN IEDER VAKANTIEHUIS GEVERIFIËERD?
Nee. De eigenaar van ieder vakantiehuis plaatst de advertentie bij Wereldhuisje.nl op Internet en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie en de juistheid van de gegevens. Wereldhuisje.nl verzorgt hierbij slechts de advertentieruimte op Internet.
top Top
 
 
» KAN WERELDHUISJE.NL MIJ EEN GEDRUKTE CATALOGUS TOESTUREN?
Nee. Het Internet is onze catalogus. Er is hiervan geen gedrukte versie.
top Top
 
 
» KAN WERELDHUISJE.NL MIJ EEN VAKANTIEHUIS AANRADEN?
Nee. Wij zijn geen reisagent. Wij boeken daarom geen vakantiehuizen en wij bemiddelen ook niet bij de boeking. Wij plaatsen alleen maar de advertentie van de eigenaar op het Internet.
top Top
 
 
» VERDERE VRAGEN?
Als u nog verdere vragen heeft, email naar info@wereldhuisje.nl.
Wij zullen proberen uw vragen dan zo snel mogelijk te beantwoorden.
top Top